Positive RELATIONER er et ‘must have’​

Positive RELATIONER til dine medarbejdere er et ’must have’

Enhver leder skal definere og udvikle sin egen ledelsesstil.

Nogle ledere gør sig stor umage for at udforske og udvikle deres personlige lederpotentiale og ledelsesstil.

Andre ledere ’tager det som det kommer’ og har ingen ønsker om at vide eller tilegne sig en bestemt ledelsesmetode.

Uanset ledelsesstil – eller mangel på samme, – så er der dog mindst én (hvad skal vi kalde det?) grundidé, som bør være almindelig omgangsform på enhver arbejdsplads: Relationsledelse…

Det at skabe gode og positive relationer til hinanden på arbejdspladsen.

Det vil sige det at skabe og have nærvær, tillid, respekt, accept, forventninger, imødekommenhed, hjælpsomhed mv. over for hinanden, som en hel fast og naturlig del af arbejdsmiljøet. Retfærdighed og ordentlighed hører også med til det gode relationsarbejde.

Det er så vigtigt, at det burde stå på første side i enhver ledelseshåndbog… det med at skabe positive relationer til dine medarbejdere.

Positive relationer er det vigtigste for dig som leder i dit professionelle forhold til dine medarbejdere, for de fleste mennesker arbejder bedst med og for andre mennesker, som de har en positiv relation til.

Jo bedre du som leder kender dine medarbejdere, jo bedre har du mulighed for at motivere og engagere dem på den måde, som den enkelte har brug for.

Som minimum bør du få fat i følgende nedenstående oplysninger om hver af dine medarbejdere:. (Og husk her, at der er en balance mellem at være interesseret, og at snage i medarbejderens privatliv – og at det er medarbejderen, der sætter grænserne – og dig der respekterer dem!)

Her er nogle forslag til spørgsmål for at lære dine medarbejdere bedre at kende:

* Start med at spørge ind til det faglige område medarbejderen primært er beskæftiget med og få en konstruktiv snak her
* Spørg så om der er noget medarbejderen synes kunne ændres eller laves smartere vedr. sit arbejdsområde
* Hvis du skulle være endnu gladere for at arbejde her, er der så noget jeg som leder kan gøre for at opfylde dine ønsker?
* Hvordan har du det med dine kolleger?
* Hvad tænker (føler) du om din arbejdsplads?
* Hvad synes du, jeg som din leder, bør vide om dig som person?
* Hvilke personlige, sociale eller faglige kompetencer har du, som du ikke bruger i dit arbejde her, men som du gerne vil have i spil?
* Hvordan vil du helst ledes af mig?

Som leder har du naturligvis tavshedspligt, som du aldrig svigter.

Selvom din medarbejder fortæller om ønsker til at forbedre sin arbejdssituation, er det ikke sikkert, at det kan indfries, og det skal naturligvis oplyses, men du kan som minimum skrive det ned og have det in mente. Så viser du medarbejderen, at vedkommende er taget alvorligt, og at det ikke blot var tom ligegyldig snak.

Du bliver nødt til også at vide, at du ikke nødvendigvis får en helt ærlig snak med alle dine medarbejdere.

Der kan være forbehold der gør sig gældende, som de ikke ønsker at indvie dig i, fordi det hører til privatlivets fred (f.eks. en forestående skilsmisse, tab af familiemedlem, problemer i parforholdet, (psykisk) sygdom hos medarbejderen og/eller hos nærmeste familie, udfordringer med kolleger etc.).

Tillid skabes over tid ved vedholdende at være interesseret i dine medarbejdere og ved ALTID at efterleve det, du lover og siger.

Jo bedre du kender den enkelte medarbejder, jo mere vil du have forståelse for dennes behov og følelser – og dermed muligheden for at skabe en god relation. Over tid får du kompetence til at være en endnu bedre leder for vedkommende.

Som det fremgår, kræver det masser af tid, energi og tålmodighed at lære sine medarbejdere godt at kende og skabe tillid og positive relationer til dem – men det er det hele værd.

Relationsarbejde skaber trygge medarbejdere, forebygger konflikter, reducerer og forebygger stress, og skaber motivation og engagement hos medarbejderne.

Og ikke mindst får du via de positive relationer, loyale medarbejdere, hvilket er med til at fastholde dine medarbejdere, og det er guld værd på enhver arbejdsplads.

At skabe gode relationer mellem leder og medarbejdere er en investering på både kort og langt sigt.

Såvel leder som medarbejdere har ansvar for at skabe og bevare en god relation.

Først og fremmest handler det om via verbal og nonverbal kommunikation at være interesseret i dine medarbejdere, være nysgerrig på, hvordan de bedst performer, hvad der dræner dem, og hvad der engagerer og interesserer dem.

Det gør du ved at stille spørgsmål.

Der er en vekselvirkning mellem at yde sit personlige bidrag til god kommunikation; og velvilje til at skabe, vedligeholde og bibeholde den gode relation – samt det at modtage ditto. Det går begge veje at yde og at modtage.

Det er med andre ord ikke muligt at vande blomsten – relationen – én gang og så blomstrer og lever den i bedste velgående altid. Den skal vandes og gødes kontinuerligt – dvs. hver dag eller hver uge. Blomster er jo forskellige.

Fordele og formålet med gode og positive relationer på arbejdspladsen er bl.a.:

* God trivsel
* God humor og fri for mobning
* Respekt for hinandens meninger
* Accept af forskellighed
* Færre konflikter
* Større tillid og fortrolighed
* Flere input fra medarbejderne
* Mere stabil produktivitet
* Innovation og nysgerrighed
* Glæde over sit arbejde
* Sætter resultater højt på dagsordenen
* Glæde over omgangstonen på arbejdspladsen
* Nem tilgang til en feedback-kultur
* Vilje til at være en kompetent medarbejder
* Ser fælles værdier og vision som vigtige
* Ser lederen som sparringspartner og ikke som kontrollant
* Lederen har lettere ved at indføre forandringer
* Mindre eller slet ingen stress
* Kortere sygemeldinger
* Sammenhold, holdånd og fællesskabsfølelse
* Bedre omsætning
* Større personlig livsglæde også uden for arbejdstiden

Fordelene er vidtrækkende og ovenstående punkter slet ikke fyldestgørende
Ulemper ved positive relationer på arbejdspladsen:

Trods eftersøgning af ulemper, er det ikke lykkedes for mig at finde en eneste ulempe ved at skabe gode relationer på arbejdspladsen.

Sidder du inde med information om ulemper, så hører jeg gerne fra dig, da jeg synes, at alle parametre ved relationsarbejde på arbejdspladserne skal synliggøres. Du kan skrive til al@basicleadership.dk

Denne artikel er skrevet med inspiration fra blandt andre:

Malene Friis Andersen, fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, http://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2018/gode-relationer-mellem-ledere-og-medarbejdere-skaber-positive-resultater

Krifa, https://krifa.dk/inspiration/kolleger/gode-relationer-skaber-gode-resultater

God fornøjelse med at skabe positive relationer til dine medarbejdere.

Har du brug for hjælp til at få struktur, overblik eller sparring til processen, så lad os starte et forløb op, så de gode hensigter bliver til mere end en læst artikel.

Alt godt til dig og dine medarbejdere.

De bedste hilsner

Annette Larsen

Erhvervscoach

Sparringspartner

Kompetenceudvikler

Relations- og Tilknytningsterapeut

al@basicleadership.dk

Telefon: 41 42 35 02

BasicLeadership hjælper ledere til endnu mere succes i deres lederskab.

Du er velkommen til at tilmelde dig BasicLeadership’s Nyhedsbrev, som udkommer 1 gang om måneden og omhandler emner om ledelse.

Klik ind på www.basicleadership.dk hvor du finder en tilmeldingsformular. Det er nemt og hurtigt.