Forstår du, hvad jeg mener…?

For mange år siden ønskede jeg mig en smuk perlekæde med runde hvide perler til min fødselsdag. En af mine gæster ville glæde mig med netop sådan en gave.

Jeg åbnede spændt pakken… og blev meget skuffet.

I pakken lå godt nok en halskæde med næsten hvide (ovre i det beige) perler, trukket på en snor. Der var ikke perler hele vejen rundt – og ’værst’ af alt, perlerne var ikke kuglerunde, men flade runde perler (som mønter).

Jeg takked

....... Læs mere

Er du effektiv?

I en fortravlet hverdag kan det (for nogen) virke som totalt spild af tid at reflektere over, om virksomheden er på rette spor. Producerer og yder vi præcis dét, som vores nuværende og kommende kunder efterspørger?

Der er ingen, der sidder på deres hænder, men der er godt nok mange, der ikke ændrer deres produktionsmetoder. De kører på automatpilot i årevis, for det er det velkendte – og måske er det sjældent, at kunderne klage

....... Læs mere

Kan du lide at blive kritiseret?

Som leder kan du komme i den situation, at du har brug for at give noget negativ kritik til en medarbejder.

Uanset om medarbejderen f.eks. ikke præsterer som forventet, opfører sig uheldigt, taler grimt om andre eller det er noget helt fjerde, der er problemet, så er det dit job som leder at gøre medarbejderen opmærksom på, at der skal ske en ændring!

For en del ledere er det forbundet med stor utryghed at levere budskabet til medarbejderen om, a

....... Læs mere

Kære Leder – skal vi kigge på testamentet…?

Ja, kære leder, nu handler det om dig personligt – passer du godt på det allerbedste du ejer, nemlig dig selv – dit fysiske og psykiske helbred og din krop?

En kontinuerlig indsats og fremdrift på faglige, mentale og personlige potentialer er et must for ledere. Det gælder om at være skarp, fremtidsorienteret, innovativ, nysgerrig, visionær, empatisk, arbejdsom, praktisk, ordentlig, ærlig, inspirerende og autentisk – og e

....... Læs mere

HVAD eller HVEM ville du ønske, du havde mere tid til?

Når du er leder og har en travl hverdag, er der altid et eller andet, – eller nogen, der ikke bliver tilgodeset, som du gerne ville. Det er et vilkår for mange ledere  med et stramt tidsbudget.

Meget her i verden kan man forhandle sig til, men vi kan ikke forhandle om at få mere tid. Antal minutter pr. døgn er ikke til forhandling, der er ingen overskudsdeling, ingen renter, ingen ekstra-, mer- eller tillægstid.

Når nu der ikke kan tilkøbe

....... Læs mere

Kan du hjælpe i stedet for at fyre?

Medarbejdere / kolleger med uheldig adfærd

For nogen tid siden var jeg til et stort netværksmøde, hvor der var mange mennesker med. De fleste var solo-selvstændige, ledere eller chefer.

Jeg falder i snak med sidemanden, som er chef inden for det industrielle område. På hans arbejdsplads har de en opfarende medarbejder, som var blevet ‘lovet’ en fyreseddel (som lå underskrevet i chefens skuffe), hvis ikke han forbe

....... Læs mere

Når en AK’er bliver dit u-undværlige redskab

Ofte har vi øje for, hvad vi gerne vil have mere af i vores virksomheder f.eks. flere kunder, større økonomisk overskud, mere professionelt udstyr og flere kolleger.

Og der er selvfølgelig også noget vi gerne vil have mindre af.

F.eks. spildtid ved en endeløs række af (nogen gange ustrukturerede) møder!

Mange møder ligger som faste ugentlige eller 14-dages møder, som afholdes sammen med de andre ledere og de nøgle-/medarbejdere

....... Læs mere

Måske den værste ledertype?

Ledelse er en disciplin, som kan udføres på mange måder. Nogle ledere gør sig store anstrengelser for at udvikle deres kompetencer for at være dygtige ledere på mange niveauer. Andre ledere er ‘selfmade’ – og forbliver på niveau 0, hvor de ikke på nogen måde udvikler deres lederskab.

Særlig en type leder, gør livet surt for sine ansatte – og dermed også for sig selv og virksomheden: Den egenrådige og selvfede l

....... Læs mere

Det her ved du formentlig… eller gør du?

Det her skriv er specielt interessant for dig, som kan bekræfte de 3 punkter:

  1. Du er leder
  2. Du har medarbejderansvar
  3. Du har daglig kontakt med dine medarbejdere (i modsætning til distanceledelse)

Når arbejdsdagene flyver afsted, og du formentlig har rigeligt at se til og være opmærksom på, så er det nok ikke ligefrem endnu et parameter at tage hensyn til, der får dine øjne til at tindre. Men…

Det vigtige parameter, der her er tale om, er

....... Læs mere

Styrker du også dine medarbejderes DÅRLIGE vaner?

Der er selvfølgelig ingen ledere, der styrker deres medarbejderes dårlige vaner med vilje. Lederne kan uforvarende komme til det, fordi de ikke kender eller ikke er opmærksomme på de mekanismer, der fastholder medarbejderne i dårlig adfærd.

Se den interassante artikel om emnet på:

http://www.lederweb.dk/personale/arbejdsmiljo/artikel/117222/3-lederfejl-der-styrker-daarlige-vaner

www.lederweb.dk er altid et godt sted at h

....... Læs mere