Dine medarbejdere har ikke respekt for dig, når…

Respekt fra andre mennesker er noget, som man skal gøre sig fortjent til.

Hvis dine medarbejdere ikke har respekt for dig, risikerer du, at du ikke har lederskabet i jeres samspil.

På arbejdspladsen opbygges respekt over tid ved på en vedholdende og engageret måde at være den, der både er målrettet, krævende, imødekommende, anerkendende, motiverende og beslutsom.

Jeg taler en hel del med forskellige mennesker, såvel ledere som medarbe....... Læs mere

Når din medarbejder ikke vil være ’selv-ledende’

På de danske arbejdspladser er det mange steder blevet sædvanlig praksis med selvledende teams og selvledende medarbejdere, der arbejder ud fra overordnede kriterier, hvor der bliver stillet en opgave – og hvor denne kan løses på forskellig vis. Bare opgaven bliver løst på en effektiv, kompetent og kvalificeret måde til kundens tilfredshed, så er processen hen mod slutresultatet ikke vigtig.

Alle de ledere, jeg nogensinde har talt

....... Læs mere

Hold nu kæft med hvis skyld det er!

Det er vigtigt for din virksomhed at have en hel klar politik til håndtering af kunders, kollegers og leverandørers påtaler af fejl, mangler, klager og kritikpunkter.

Der sker fra tid til anden, fejl i alle virksomheder og derfor er det helt essentielt, at disse fejl håndteres hurtigt og professionelt.

Det gøres ved at beklage fejlen og oplyse, at der straks vil blive taget hånd om sagen. Både når det handler om interne og eksterne henvendels....... Læs mere

Ledere ‘uden hoved’​… søg hjælp!

Det her indlæg handler (naturligvis) ikke om dig som leder, men nok mere om en leder, du har set, hørt eller læst om…

Der findes næsten ikke noget, der er mere pinligt for en leder, – og som medarbejderne afskyr mere, – end når lederen taber hovedet og overfuser, råber eller håner sine medarbejdere.

Det er ydmygende for begge parter. Især når det sker foran andre – ikke mindst deres kunder!!!

Det er det totale kontroltab af vær....... Læs mere

Risikovurdering af medarbejder

Åh, nej – en ærgerlig afbrydelse af ansættelsesforholdet til en af dine medarbejdere kan blive en realitet, når den pågældende medarbejder gentagene gange – og på trods af dine advarsler, – ikke retter op på et utilfredsstillende forhold.

Fyringer er nok en af de opgaver, du som leder absolut ikke har lyst til at foretage. Men det er din opgave alligevel. Om du hader den eller ej.

Du skal tage afsked med en medarbejder, fordi̷

....... Læs mere

Empatisk ledelse – hvad er nu det for noget?

Empati er evnen og viljen til at kunne sætte sig i en anden persons sted. At kunne forstå andres følelser. Uden at være dømmende. Uden at vurdere om noget er godt eller skidt.

Alle mennesker er, uden undtagelse, styret af vores følelser. Følelserne sætter vi tanker og ord på, og dernæst drager vi en holdning og forklaring til dem. Men det hele starter med vores følelser. Også selvom vi synes, vi er kloge, godt uddannede og bruger hovedet.

Emp....... Læs mere

Når lederen er ensom

Der kan siges mange fordelagtige ting om det at være leder. Det er spændende, kræver noget af en, man udvikler sig personligt og fagligt, sætter sit aftryk på beslutninger og resultater – og meget mere.

Der er for nogle lederes vedkommende desværre også en helt anden side af lederrollen – og den havde de bestemt gerne været foruden: Nemlig ensomhed. Ikke det at være alene, men dét at være ensom.

At være alene er et faktum R....... Læs mere

Autoritet i ledelse

Hierarki, ledelse, diplomati og autoritet

På alle arbejdspladser med mere end en ansat, udspiller der sig et hierarki – en rangorden.

Der er den formelle ordning med leder og ansat/te og den uformelle ordning, hvor det ikke nødvendigvis er lederen, der udøver ledelse. Dette scenarie opstår, når det er gået helt skævt med lederrollen.

Almindeligvis er det den officelt udnævnte leder, som også i praksis har lederrollen.

Lederen har

....... Læs mere

Lederne leder… efter nyt job!

Efter nogle økonomisk drøje år for utallige virksomheder i ind- og udland, er der nu efterhånden kommet mere optimisme i mange virksomheder.

Det er hele 7 års krise med deraf følgende økonomisk ustabilitet og protektionisme, vi er på vej ud af. Købelysten og købemulighederne er igen for opadgående. Mange flere er kommet ind på arbejdsmarkedet igen.

Virksomhederne udfolder realistiske strategier for de kommende år, nu hvor mar

....... Læs mere

Smil – det smitter stadig!

Bruger du og dine medarbejdere SMILET aktivt?

Faktisk er det helt vildt simpelt, men alligevel kan du som leder skabe endnu flere tilfredse kunder og bedre resultater, hvis du får dine medarbejdere til at smile endnu mere til kunderne.

At smile koster ingenting, og man bruger ingen ressourcer – andet end medmenneskelig interageren Omend smile-kontakten er meget kort, så er betydningen af et smil fra andre mennesker noget de allerfleste me

....... Læs mere