Når du skal tage en stor beslutning…

For tiden taler jeg med en del mennesker, der står over for nogle store valg i livet. Både privat og arbejdsmæssigt.

Det drejer sig blandt andet om store beslutninger som:

·     Jobskifte

·     Omstruktureringer i afdelingen hvor de er ledere

·     Anskaffelse af mere produktionsudstyr eller software

·     Ændring af arbejdstid, -funktioner, -vilkår

·     Hussalg og huskøb

·     Om de skal sige ja-tak til operation

·     Skal vi have børn

·     Skal vi skilles

·     Anskaffelse af dyr – eller ikke

·     Og meget andet

Selvom jeg primært arbejder med lederes udfordringer i erhvervslivet, så kan der sagtens være andre issues, der presser sig så meget på, at vi (min klient og jeg) vælger at kigge på lederens personlige udfordringer før, vi vender tilbage til udfordringerne i arbejdslivet.

Vigtige beslutninger er nemlig ligeglade med, om de hører til privatlivet eller arbejdslivet. Fælles for dem er, at der skal tages stilling til dem, og der skal vælges, – besluttes.

Det er i øvrigt sjovt som nogle spørgsmål / issues kommer i bølger. Lige nu er det så de store beslutningers tur.

Der er jo det ved store beslutninger, at du skal leve med konsekvenserne af dine valg i formentlig mange år fremover, så beslutningsgrundlaget skal være helt up-to-date, og professionel sparring kan være en del af din løsning.

Når du er leder, skal andre mennesker også skal leve med dine valg, så derfor er det vigtigt, at du træffer gode valide beslutninger.

Det er næsten altid nemmere IKKE at lave en ændring, og dermed vælge en Nej-løsning, end en Ja-løsning (til at beslutte og vælge noget nyt), fordi, JA-løsningen ofte kræver langt mere af os.

I mange henseender er det dog ikke det sikre og trygge, vi skal gå efter, men det, som giver os endnu mere værdi og mening i vores hverdag, både personligt og økonomisk.

Der er flere, der efterspørger konkrete redskaber til at hjælpe dem med at  tage de store beslutninger…

Der findes masser af gode redskaber, som du kan google dig frem til. Bl.a. er Edward de Bono’s ’Six thinking Hats’ et genialt redskab.

Nu her vil jeg blot nævne et par redskaber, som jeg altid selv bruger og også giver videre til mine klienter og mit netværk:

Øvelse 1:

Tænk på en konkret beslutning, du skal tage stilling til:

Lav nedenstående øvelse ud fra JA-løsningen. Noget skal ændres.

·     Hvad er det bedste, der kan ske ved at gøre det?

·     Hvad er det værste, der kan ske ved at gøre det?

·     Hvem/hvad bliver påvirket negativt af at gøre det?

·     Hvem/hvad bliver påvirket positivt af at gøre det?

·     Hvordan ved du, at NU er et godt tidspunkt at gøre det på?

·     Hvilken indflydelse har det på økonomien nu

·     Hvilken indflydelse er det forventet, det har på økonomien på længere sigt (f.eks. om 1, 3 eller 5 år)

Øvelse 2:

Tag et stykke A4 papir og lav en lodret streg ned gennem hele papiret, så det er delt i 2 lige store dele.

Venstre side af papiret kan være din +liste, og højre side din ÷liste.

Ud for hvert udsagn i enten + eller ÷siden giver du en score fra 1-10, hvor 10 er +bedst/÷værst.

Lav udsagn over alle de fordele og ulemper, du kan komme i tanke om, der er ved at vælge JA-løsningen. Se eksempel længere nede.

Når du er færdig med at finde udsagn til +listen og ÷listen, så tæller du alle dine scorer sammen for hhv. + og ÷, dvs. venstre og højre side af papiret.

Nu har du en indikation af, hvad der er vigtigt for dig, i forhold til at tage din beslutning.

Eksempler til +listen, venstre side af papiret: 

·     Større faglige udfordringer, 10 point

·     Mere ansvar og større frihed, 10 point

·     Smukkere tur på vej til arbejde, 6 point

·     Flere af mine kompetencer i spil, 10 point

·     Tæt samarbejde med lederteam, 7 point

·     Mere efteruddannelse og flere kurser, 10 point

Eksempler til ÷listen, højre side af papiret:

·     Farvel til skønne kolleger, 8 point

·     Farvel til fantastisk kantineordning, 5 point

·     Længere til arbejde, 3 point

·     Forlader et trygt job, 10 point

·     Ca. 20 min. mindre tid dagligt til mine børn, 10 point

I eksemplet ovenfor får +listen 53 point, og ÷listen 36 point.

Pointene er med til at tydeliggøre fordele og ulemper ved jobskifte.

Redskabet afgør naturligvis ikke, hvad du vælger, men giver et udmærket overblik over en her og nu status, hvis du påtænker at skifte arbejde (der i eksemplet her var den beslutning, der skulle tages stilling til).

Normalt vil listen være meget lang og har sædvanligvis ikke lige mange punkter i hver side af hhv. plus og minus siden.

Listen over plusser og minusser ’tvinger’ dig også til at reflektere meget dybere, end du måske normalt gør, når du skal tage en afgørende og stor beslutning.

Det er min erfaring at, selvom både øvelse 1 og 2 er enkle at lave, så har de gang på gang vist deres værd, og de fleste af mine klienter og andre er blevet meget overraskede over, hvor meget redskaberne hjalp dem.

Jeg ønsker dig en skøn sommer.

De bedste hilsner

Annette Larsen

Erhvervscoach

Sparringspartner

Kompetenceudvikler

Relations- og Tilknytningsterapeut

al@basicleadership.dk

Telefon: 41 42 35 02

BasicLeadership hjælper ledere til endnu mere succes i deres lederskab.

Du er velkommen til at tilmelde dig BasicLeadership’s Nyhedsbrev, som udkommer 1 gang om måneden og omhandler emner om ledelse.

Klik ind på www.basicleadership.dk hvor du finder en tilmeldingsformular. Det er nemt og hurtigt.