Mobning på arbejdspladsen – stop det!

Jeg kan stadig huske, da jeg som stort skolebarn læste en artikel om mobning på arbejdspladser. Et emne som vores dansklærer Rikke havde taget op for at give os skoleelever indsigt i mobningens grimme væsen.

Artiklen dengang i formiddagsavisen handlede om en kvinde, som havde taget sit eget liv pga. mobning på hendes arbejdsplads.

Hun var gift og mor til to børn. Hverken mand eller børn vidste noget, for det havde været så skamfuldt for hende, at hun ikke kunne håndtere at tale om det. Men hun havde efterladt et brev til sin familie, som nu vidste besked – ’blot’ alt for sent.

Jeg var målløs.

Tænk at VOKSNE mennesker kunne finde på at mobbe hinanden så groft.

Mobning ’hørte sgu da til’ i barndommen og i skoletiden – og ikke på en arbejdsplads. Troede jeg.

Nu ligger det jo ’nogen’ år tilbage (smiler), siden jeg gik i skole og første gang hørte om voksenmobning.

Mobberi kommer vi desværre aldrig helt til livs, men i de senere år, er der kommet meget mere fokus på problemet og problemets omfang..

Mobning er fuldstændig uacceptabelt og skal stoppes.

Både på arbejdspladserne og i skolerne.

Konsekvenserne af langvarig mobning vil jeg ikke komme nærmere ind på her andet end, jeg personligt kender mennesker, som efter lang tids mobning er endt på et bosted for psykisk syge. Som en permanent ordning (§108 – her bor du, til du dør). Det er jo helt forrykt.

Drillerier, som ikke tager overhånd, enkeltstående humoristiske bemærkninger eller irettesættelser fra lederen hører ikke under mobberi.

Det gør derimod langvarig chikane og krænkende ytringer eller udelukkelse fra fællesskabet. Vedvarende at blive ignoreret er en af de mest ondskabsfulde og usynlige måder at blive mobbet på.

På skolerne er det lærere og forældre og evt. skoleleder, der skal skride til handling for at få stoppet mobning og få dem, der mobber, til at forstå omfanget af den skade de forvolder på dem, de udsætter for mobning.

På arbejdspladserne rundt om i Danmark er det LEDERNE, der skal træde i karaktér.

Det psykiske arbejdsmiljø falder tilbage på lederen af afdelingen.

Uanset hvor dygtig en leder du er, så kan det også overgå medarbejdere i din afdeling at blive udsat for mobning.

Men jo tydeligere, synlig og handlekraftig en leder du er, jo mindre tilbøjelighed og mindre rum, vil der være til at udføre mobning.

Der bør være en klar og tydelig 0-tolerance over for mobning.

Opdages mobning bør det omgående få konsekvenser for de personer, der morer sig med at skabe en utålelig hverdag for andre mennesker.

Som leder er du nødt til at gribe ind, – jo hurtigere jo bedre. Det viser dig som en værdig leder, at du tør, kan og VIL gribe til sanktioner over for mobberne.

Sanktioner over for dem, der mobber:

· Samtale under fire øjne med dig

· Medarbejders mundtlige undskyldning over for offeret

· Mundlig advarsel, – udover dig og medarb. er også TR tilstede

· Skriftlig advarsel, – udover dig og medarb. er også TR tilstede

· Skriftlig kontrakt om aldrig mere at mobbe – ellers fyring

· Omplacering

· Ændring af arbejdsopgaver

· Fyring

Ovenstående skal ses som forslag, og de vil ikke alle kunne anvendes på alle arbejdspladser.

Du opdager kun mobning i din afdeling, hvis du tit registrerer stemningen her og får en god fornemmelse for baseline, dvs. den generelle almindelige stemning, der er. Hvad er det normale leje her.

Når der kommer negative afvigelser fra baseline (f.eks. mere brokkeri, råben, flere klager end normalt, medarbejdere der trækker sig fra fællesskabet, medarbejdere der pludselig ikke har nogen med til frokost, flere opsigelser, flere sygemeldinger, flere stress-sygemeldinger, medarbejdere der hurtigt bliver kede af det, medarbejdere der performer dårligt, osv.) så skal du se på arbejdsmiljøet NU.

Her er et langt udpluk af, hvad nogle mennesker chikaneres på baggrund af:

· Manglende faglige kompetencer til at udføre sit arbejde

· Ringe engagement i udførslen af sit arbejde

· Dårlig til at formidle viden videre til kolleger/ledere

· Manglende hjælpsomhed – uvilje til at hjælpe sine kolleger i pressede situationer

· Dygtighed – som fører til misundelse

· Arbejdsiver og engagement – som fører til udstødelse af fællesskabet

· Latterliggørelse

· Kritik, især i overværelse af andre mennesker

· Hvilket køn man er (kvinde/mand/skiftet køn)

· Seksualitet

· Singlestatus (han/hun er nok mærkelig)

· Grimme tænder, grim frisure

· Hudfarve

· Højde (vi ’må’ hverken være for høje eller lave)

· Vægt Tynd:Hun/han må være syg. Tyk: Han/hun skal ’tage sig sammen’

· Tøjvalg

· Personlig hygiejne – eller mangel på samme

· Stemmeleje, højt, lavt, pibende, ’forkert’

· Stammen

· Ordblindhed

· Opvækst i Jylland, Fyn, Sjælland, øer osv. (Nårh, du er nok fra XXX, det forklarer jo alt)

· Etnicitet

· Religion

· Politisk ståsted – eller mangel på politisk engagement

· Valg af mad og drikke til frokost

Hvad kan, -udover ovenstående punkter, – være med til at udløse tendensen med at mobbe andre (skal absolut ikke opfattes som accept):

Her er nogle eksempler på, hvad der kan være medvirkende til at udløse mobning på baggrund af ændringer i virksomheden:

· Nedskæringer – færre mennesker skal lave det samme arbejde i samme kvalitet

· Omstruktureringer – ændringer i arbejdsopgaver eller medarbejdernes fysiske placeringer

· Fusioner – sammenlægning af afdelinger eller af virksomheder

· Omlægning af løn- og arbejdsvilkår

· Effektiviseringsrunder, urealistiske mål og forventninger til medarbejdernes performance

Problematisk er det naturligvis, når det er lederne og ejerlederne selv, der mobber, og det sker vist desværre ikke så sjældent. Hvis det er lederne/ejerlederne, der udfører mobning, så kan det i nogle tilfælde være nødvendigt for mobbeofrene at søge nye græsgange hos andre arbejdsgivere.

Heldigvis er det trods alt blevet mere legalt at tale om mobning.

Hvordan går det på din arbejdsplads? Er du sikker?

Det er et meget ømtåleligt emne for de medarbejdere, der udsættes for mobning. Måske kan du indføre en whistleblower-ordning, så du bliver adviseret, hvis der er noget i gære i din afdeling…

Alt godt til dig og dine medarbejdere.

De bedste hilsner

Annette Larsen

Erhvervscoach

Sparringspartner

Kompetenceudvikler

Relations- og Tilknytningsterapeut

al@basicleadership.dk

Telefon: 41 42 35 02

BasicLeadership hjælper ledere til endnu mere succes i deres lederskab.

Du er velkommen til at tilmelde dig BasicLeadership’s Nyhedsbrev, som udkommer 1 gang om måneden og omhandler emner om ledelse.

Klik ind på www.basicleadership.dk hvor du finder en tilmeldingsformular. Det er nemt og hurtigt.