Lytteniveauer – hvad skal jeg dog bruge det til

Det med at LYTTE. Det er SÅ simpelt – og så alligevel ikke…

Det ligger naturligt til mennesker, at vi gerne vil høres og forstås, når vi taler. Selvfølgelig, ellers giver det jo ingen mening, at sige noget til andre.

Det kræver så, at der er nogen, der vil LYTTE til os – og lige præcis dét med at lytte til andre mennesker, når de taler, det kan gøres ud fra forskellige lytteniveauer.

I enhver samtale er der en Fortæller og en Lytter.

Der er 3 helt overordnede lytteniveauer*

Lytteniveau 1: Fokus: Mig selv!

Hvad betyder dét, der bliver sagt, for mig?
Hvilke erfaringer har jeg?
Du er Lytteren og optaget af dine egne tanker.
Det her sker i samtaler på Lytteniveau 1:

* Du lytter til Fortælleren, meeen er ikke nødvendigvis heeelt tilstede
* Din hjerne søger automatisk efter dine egne erfaringer med det, samtalen drejer sig om (du mister lidt af koncentrationen om det Fortælleren siger)
* Du har en konstant indre dialog kørende
* Alt hvad der bliver talt om i samtalen bliver set fra dit perspektiv
* Du kan være fordomsfuld, dømmende og udøve vanetænkning
* Du venter utålmodigt på, det bliver din tur til at tale – eller
* Du afbryder for at komme med dine egne input
* Du taler f.eks. højere for at komme rigtigt igennem og blive hørt
* Du overtager samtalen…!

Vi er på lytteniveau 1 i vores egen dialog med os selv.

Vi er også på lytteniveau 1, når vi spørger andre om noget, og når du f.eks. spørger en person om vej, vil vide en pris, bestiller mad, ringer til en kundeservice eller ringer for svar på en prøve. I mange situationer er det helt almindeligt at være på dette 1. lytteniveau.

Samtaler bliver først problematiske, når den person/Lytteren, der får fortalt noget, forbliver på lytteniveau 1, så alt i samtalen (og altså ikke blot en forespørgsel som i eksemplerne ovenover) kommer til at dreje sig om Lytteren og ikke Fortælleren, som egentlig startede samtalen.

For nogle mennesker kræver det stor anstrengelse ikke at overtage en samtale.

Der er stor forskel på at kommentere på noget i en fortælling, og på helt at overtage samtalen.

Måske har du selv lagt mærke til personer i dit netværk, der nogen gange overtager en samtale? Det er f.eks. superirriterende at fortælle om en lækker ferieoplevelse, og Lytteren så overtager og fortsætter fortællingen, men nu om sine egne erfaringer og egne ferieoplevelser. Hallo…. Jeg var ved at fortælle DIG noget, og DU skal høre efter (Lytte) til, hvad JEG siger. Det kan være meget frustrerende at have en samtale med en dårlig lytter.

Fortælleren, som blev afbrudt af Lytteren, kan selv at komme tilbage i den afbrudte samtale, ved at sige: ”Jeg fortæller lige færdig først, så vil jeg gerne høre din historie bagefter”.

Der er absolut ikke noget forkert i at være på lytteniveau 1, – der er vi såmænd alle sammn mest. Det er bare vigtigt i en dialog at lytte til og have interesse for den person, vi taler med.

Vi skal nemlig videre til…

Lytteniveau 2: Fokus på den anden = Fortælleren

* Du er som Lytter oprigtigt interesseret i, hvad Fortælleren har at sige
* Du stiller opklarende og uddybende spørgsmål
* Du lytter med et aktivt kropssprog

Det her sker i samtaler på Lytteniveau 2:

* Du lytter koncentreret og fokuseret til den anden
* Du lytter med fokus på at forstå dét, personen siger til dig
* Du lytter, så den anden føler sig betydningsfuld
* Du lytter nærværende og har øjenkontakt
* Du stiller passende uddybende spørgsmål
* Du lytter, smiler, nikker og lytter mere
* Du lytter med fokus på fortællingen
* Du kommenterer aktivt på det, der bliver sagt

Når du har en samtale på lytteniveau 2, så er du oprigtig interesseret i, hvad den anden har at fortælle dig. Med dine spørgsmål og dit engagement, giver du den anden opmærksomhed for vedkommendes egen skyld.

Det er vigtigt, at du deltager i samtalen på et aktivt plan, det gør selve samtalen mere levende og dynamisk. Den aktive oprigtige interesse i den anden og dennes fortællinger skaber en dybere relation mellem jer.

Udover at være oprigtigt interesseret i, hvad Fortælleren siger, så kan du som Lytter også inddrage dine og den andens følelser, så Fortælleren og du som Lytter bliver undersøgende omkring fortællingen. Det er her, at også sanserne kommer i spil.

Vi er nået til det sidste lytteniveau…

Lytteniveau 3: Fokus: Kropssproget og sanserne taler med!

* Du lytter nærværende og opmærksomt som ved lytteniveau 2, men udover dette, lægger du også mærke til personens kropssprog og toneleje
* Du spørger ind til det, du ser, eller ikke ser
* Du undersøger stemninger og følelser ved at spørge
* Du ’tryktester’ dine tolkninger ved at spørge
* Du bruger som Lytter dine sanser og intuition til at afkode den andens kropssprog, toneleje og mentale og følelsesmæssige tilstand.

HUSK: Nogen gange har vi ret i det, vi tolker og andre gange ikke. Derfor er det vigtigt at spørge ind til det, vi tolker. F.eks. “Du virker helt lettet over fyringen, er det rigtigt?”

Det her sker i samtaler på Lytteniveau 3:

* Du bruger dine sanser og din intuition
* Du lytter nærværende og har øjenkontakt
* Du stiller passende uddybende spørgsmål
* Du prøver at fornemme, hvordan Fortælleren har det
* Du lytter med fokus på fortællingen og kropssproget samt tonelejet
* Du har også din opmærksomhed på det, der IKKE bliver sagt
* Du lægger mærke til, om der er overensstemmelse mellem det, der siges og dét, som kroppen fortæller (fortier personen noget, er han/hun ked af det, eller? Han siger godt nok, han er glad for det nye lederjob, men hans kropssprog siger noget andet. Aktiv lytning vil her være at gøre opmærksom på det, – og at undersøge det ved at spørge ind til det)

Alle som arbejder fysisk og mentalt med andre mennesker såsom ledere, sundhedspersonale, psykologer, terapeuter, coaches, behandlere, undervisere og politifolk, bør altid både bruge lytteniveau 2 og 3.

Mennesker i f.eks. servicefag og håndværkere bør være meget på lytteniveau 2, hvor der spørges ind til ønsker og behov, – og ikke (eller sjældent) er behov for at vide, hvordan personen har det (Lytteniveau 3).

Som leder vil du have stor effekt og glæde af at bruge Lytteniveau 2 og 3 i samtaler med dine medarbejdere, fordi du her kan vise og udtrykke din oprigtige interesse og nysgerrighed for både deres arbejdsindsatser og på, hvem de er som personer.

At blive set, hørt og forstået af sin leder bidrager til motivation og samhørighed. Ægte interesse skaber ofte stor glæde.

Der kan ind i mellem forekomme usikkerhed om, hvorvidt man er på Lytteniveau 2 eller 3 i en samtale. Det er faktisk ligegyldigt – bare fokus er på den anden person.

Hvilket lytteniveau var du på, mens du læste denne artikel?

God fornøjelse med at skabe endnu bedre og mere dynamiske samtaler med alle, du taler med.

*Jeg er helt klar over, at nogle formidlere af kommunikationsteorier opererer med mere end 3 lytteniveauer, men jeg har valgt at tage udgangspunkt i de 3 mest benyttede.

Hvis du vil vide mere om Lytteniveauer kan du google Carl R. Rogers, (1902-1987), amerikansk psykolog og grundlægger af metoden Aktiv Lytning.

De bedste hilsner 

Annette Larsen

Kompetenceudvikler

Erhvervscoach

Sparringspartner

Relationsterapeut

al@basicleadership.dk

www.basicleadership.dk

Telefon 41 42 35 02

Kender du nogen, som kunne have interesse i nyhedsbrevene fra BasicLeadership, så henvis dem meget gerne til hjemmesiden www.basicleadership.dk, hvor de kan tilmelde sig via formularen. Det er hurtigt og nemt.

Respons fra andre LinkedIn medlemmer:
John Rhodes 1st degree connection1st
STOP Chronic disease【ツ】Health Author ❤️ META-Health | BWRT | TFT Dx Therapist | Master Hypnotherapist | NLP | Enneagram
Sjovt billede 🙂 Og virkelig god artikel. Jeg læste også lige de 2 artikler om hjernen – tak for dem 🙂 (edited)
Like Like John Rhodes’ comment Reply
1 Like 1 Like on John Rhodes’ comment · 1 Reply 1 Comment on John Rhodes’ comment
2d
Open options for Annette Larsen’s comment
Annette LarsenStatus is online
Annette Larsen You
Skru op for dit lederpotentiale – bare fordi du kan! Kompetent ledelse er et valg!
Jamen, vær’sko John, og mange tak for din positive respons på mine artikler.
Like Like Annette Larsen’s comment Reply
2d
Open options for Suezanna Zenani’s comment
Suezanna ZenaniStatus is reachable
Suezanna Zenani 1st degree connection1st
Forener dit indre og ydre kvindebillede
Skønt billede 🙂 At lytte er en kernekompetence i at kommunikere. Vi kan alle blive bedre til at være stille og bare lytte 🙂 Tak for inspirationen Annette Larsen
Like Like Suezanna Zenani’s comment Reply
1 Reply 1 Comment on Suezanna Zenani’s comment
2d
Open options for Annette Larsen’s comment
Annette LarsenStatus is online
Annette Larsen You
Skru op for dit lederpotentiale – bare fordi du kan! Kompetent ledelse er et valg!
Hej Suezanna tak fordi, du har læst min artikel, og for din positive tilbagemelding. Helt enig i din betragtning.