Ledere har brug for at være egocentrerede

Kære leder… nu stiller jeg dig lige et spørgsmål.

Er du klar…?

Passer du godt på dig selv?

Brug gerne lidt tid på at reflektere over spørgsmålet…

Hvad synes DU, der skal til for, at du passer godt på dig selv? Er der noget, som du lægger ind i dit ugeprogram og overholder?

Det er min erfaring, at det er de færreste ledere, der har et skema, hvori ’Passe godt på mig selv’ indgår som en fast rutine hver uge. (Sådan et skema har de først, når de har været i lederudviklingsforløb hos mig).

Jo mere presset du er på tid, præstationer, resultater – og på alle de øvrige gøremål, der følger med lederrollen, jo dårligere passer du sandsynligvis på dig selv.

Du prioriterer dét, som haster, og det der kan måles og vejes her og nu. Og det er helt forståeligt – for du har travlt og vil naturligvis gerne shine som leder. Det ligger ligesom i konceptet af at være leder.

Men hvis du skal blive i gamet og være leder i mange år, må du sørge for, at det helt essentielle fungerer optimalt: Dig. Din hjerne, dit hjerte, dit sind og din fysik.

Ingenting gror af sig selv. Der skal vandes og gødes, hvis man er en plante, og hvis man er et menneske, kommer her nogle andre forslag.

Hvad kan du så f.eks. gøre for at passe godt på dig selv?

Der er de helt elementære:

· Sørge for 7 timers sammenhængende uforstyrret søvn hvert døgn

· Spise sundt, varieret og farverigt

· Motionere mindst en halv time sammenlagt dagligt (tage trapperne, gå en tur, cykle, strække ud, lave balanceøvelser, etc.)

· Motionere 3 gange ugentligt hvor du får pulsen højt op og hjertet skal arbejde hårdt

Og disse er også gode:

· Le hjerteligt, tag det gode humør med på arbejde

· Meditere om morgenen så du kommer godt i gang med dagen og bliver fokuseret

· Lave en dagsplan så du er klar hver dag til opgaverne

· Holde pauser mellem dine arbejdsopgaver, mellem møderne og evt. aftalte pauser under møderne

· Bruge dit netværk af personer, du ønsker at omgås og sparre med – det giver energi, motivation og er inspirerende og committende

· Hvis sex er vigtigt for dig, så skal det også indgå i dine rutiner om at passe godt på dig selv både fysisk og mentalt

· Være overvejende positiv og glad – det giver bedre relationer til dine omgivelser og gør arbejds/-dagen nemmere og mere effektiv

· Undgå at arbejde videre, når du kommer hjem fra arbejde. Der har du FRI

Hvis du har mange af disse punkter med hver uge, så er du rigtig godt dækket ind med at passe godt på dig selv.

For at sikre dig, at du prioriterer punkterne, kan det anbefales, at du afsætter tid i din kalender til dem, så de figurerer, som lige så vigtige, som driftmøder – eller hvad der er arbejdsmæssigt vigtigt for dig at foretage hver uge.

Husk at du som leder indtræder som et eksempel til efterfølgelse – og du skulle gerne være et godt et af slagsen.

Du tænker måske ikke over, at du har denne position som leder, men det har du. Sådan er det at være i front. At have førertrøjen på. Der bliver kigget på dig. Lagt mærke til dig. Hvordan gør du? Hvad er vigtigt for dig? Hvad står du inde for? Hvordan opnår du dine mål? Hvordan passer du på dig selv? Hvad tillader du? Hvad tillader du ikke?

Og selvfølgelig…

Hurra for de ledere, der allerede prioriterer sig selv (her i Janteland)…

Naturligvis er der også mange ledere, der hver eneste uge tænker sundhed samt fysiske og mentale aktiviteter ind i deres liv og kalender. De prioriterer sig selv lige så selvfølgeligt som andre vigtige parametre, der ikke kan udelades.

Jeg håber, du i den kommende uge vil lægge mærke til og reflektere over, hvordan du prioriterer dig selv, – og justerer hvis der er brug for det.

Skulle du få brug for inspiration til fysiske og mentale aktiviteter, så tager jeg gerne en frisk samtale med dig. F.eks. mens vi går en tur.

De bedste hilsner

Annette Larsen

Erhvervscoach

Sparringspartner

Kompetenceudvikler

Relations- og Tilknytningsterapeut

al@basicleadership.dk

Telefon: 41 42 35 02

BasicLeadership hjælper ledere til endnu mere succes i deres lederskab.

Du er velkommen til at tilmelde dig BasicLeadership’s Nyhedsbrev, som udkommer 1 gang om måneden og omhandler emner om ledelse.

Klik ind på www.basicleadership.dk hvor du finder en tilmeldingsformular. Det er nemt og hurtigt.