Konfliktsky og ubeslutsom leder?… det fungerer bare ikke!

De fleste af de ledere jeg snakker med, og dem jeg læser om, er ret glade for at være ledere og kan lide udfordringerne, der følger med.

Medarbejdere har 2 overordnede ledertyper, som de absolut ikke bryder sig om, nemlig:

* Den autoritære ledertype
* Den konfliktsky og ubeslutsomme ledertype

Hvilken af de 2 ledertyper, der er værst, er uvist, men de har begge negative konsekvenser for både medarbejdere og virksomheden. I dette indlæg er det den konfliktsky og ubeslutsomme ledertype, vi tager fat på.

Genetisk set er vi mennesker på forhånd disponerede for at følge den stærke i flokken. Den der leder og viser vejen. På en hensynsfuld måde. Den der tør, vil og kan tage eventuelle konfrontationer med udfordrere. Den der, i hvert fald på det overordnede plan, ved bedst.

Arbejdsmæssigt set har medarbejdere brug for en leder, der kender (men ikke nødvendigvis selv har udarbejdet) virksomhedens mål og strategi – dvs. virksomhedens/organisationens årsplaner, og som på en sikker måde kan engagere og motivere sine medarbejdere til at performe på det operationelle plan. Dvs. dem der udfører opgaverne og sørger for den daglige drift.

Det er lederens ansvar at uddelegere ansvar, opgaver og projekter til sine medarbejdere – og alene dette kan give anledning til gnidninger mellem de ansatte, hvis de ikke mener, at de har fået de opgaver, som de havde forventet.

En leder bør kende hver af sine medarbejdere så godt, at han/hun ved hvilke opgaver den enkelte bør have ud fra dennes uddannelse, erfaringer, ønsker til udfordringer osv.

I mange tilfælde kan medarbejderne selv være med ind over opgavefordelingen og påvirke, hvem der får hvilke opgaver, men det er altid i sidste ende lederens ansvar og forpligtigelse at få kabalen til at gå op.

En konfliktsky leder, der ikke kan, vil eller tør tage de udfordringer, der følger med at uddelegere opgaver mv., kan være en katastrofe for virksomheden.

Ikke alene fordi opgaverne måske ikke går til de mest kompetente, men fordi lederen med sit manglende mod har vist hele sin afdeling, at han/hun ikke er i stand til at sætte sig igennem – og dermed har sat sig selv ud af spillet.

Lederen er ikke leder!

Enhver leder vil på et eller flere tidspunkter i sin ledertid skulle deale med konfrontationer med en eller flere af sine medarbejdere. Nutidens medarbejdere har stærke holdninger og meninger, og dem tør de godt at udtrykke.

Den gammeldags autoritære ledelsesstil, hvor lederen altid pr. automatik har ret, er på vej ud af de danske arbejdspladser. I hvert fald de arbejdspladser, hvor der er indsigtsfulde ledere, der har formået at følge med udviklingen inden for ledelse.

Det betyder imidlertid også, at medarbejderne gerne tager en verbal omgang med lederen og stiller kritiske spørgsmål. Det behøver ikke at være negativt for lederen, – for udover kværulanter, – så er der ikke noget så dræbende for arbejdsmiljøet, produktionen og stemningen på en arbejdsplads, som passive medarbejdere, der ikke udtrykker holdninger og ønsker til noget som helst.

Virksomhederne og medarbejderne har behov for ledere, der kan engagere og motivere sine medarbejdere ud fra lederens viden, erfaring, personlige positive adfærd og kommunikation, samt argumentation og ledelsesmæssige kvalifikationer i øvrigt.

At være ubeslutsom og konfliktsky er bare en virkelig uheldig kombination for en leder.

En konfliktsky og ubeslutsom leder kan kendetegnes ved…

· At mene, at en konflikt mellem to medarbejdere altid er et mellemværende mellem de to, og at de jo er voksne mennesker, der selv må løse deres konflikter indbyrdes

· Ikke at skride ind ved medarbejderes utilfredsstillende arbejdsindsats

· Ensidig fokusering på at medarbejderne er selvkørende

· Ikke (turde) være en synlig leder, der spørger ind til opgaver og del-/resultater

· At have forskellige holdninger alt efter, hvem lederen taler med

· At være utydelig i sine udmeldinger om forventninger, processer og krav

· Slet ikke at stille forventninger og krav

· Ikke at involvere sig eller interagere med sine medarbejdere

· Ofte at være uvidende om eller lukke øjnene for, hvad der egentlig foregår i afdelingen

· Lukke øjnene for helt åbenlyse problemer, udfordringer og beslutninger

· Listen er uendelig lang……

Lederen er, lige som sine medarbejdere og alle mennesker i det hele taget, et produkt af sin barndom, opvækst, skolegang, uddannelse, erfaringer, mentale indstilling til livet, sine personlige værdier og mange mange andre faktorer.

Helt ’by nature’ har medarbejdere bare ikke lyst til at følge en leder, der ikke kan sætte sig igennem og skabe respekt omkring sin person og sine beslutninger (ikke via frygt, som er noget helt andet end respekt).

Hvad kan lederen gøre for at træde mere i karakter?

Ingenting ændres, hvis man ikke ser et behov for det!

Så første step for enhver leder er at undersøge, om han/hun faktisk ER ubeslutsom og konfliktsky. Se gerne listen med punkt-eksemplerne ovenfor.

Hvis lederen er ærlig over for sig selv og ser tydelige tegn på sin ubeslutsomhed og sin måde at undgå konflikter på, og hvis han/hun interesserer sig for at forbedre og øge sin kommunikation og blive bevidst om sin egen adfærd og sit kropssprog, – så er der kun én vej:

Søg professionel hjælp!

At være ubeslutsom og konfliktsky har så dybe rødder i lederens fortid og syn på sig selv, at det ikke er muligt for ham/hende på egen hånd at løse problemet.

Det ligger faktisk implicit i ordene ubeslutsom og konfliktsky, at lederen netop ikke ved egen kraft og viljestyrke kan ændre sine livsmønstre.

Der kan sagtens ligge et stærkt ønske hos lederen om at ændre disse mønstre, som i væsentlig grad besværliggør livet som leder, men det kommer aldrig til at ske effektivt uden professionel hjælp.

Hjælpen kan være fra f.eks. en psykolog, coach, præst eller psykoterapeut.

Hjælpen kan til gengæld IKKE være fra en anden leder, som vil vise den ubeslutsomme og konfliktsky leder, ’hvordan man gør’.

Det handler om at hjælpe lederen på det mentale og personlige plan. Det kræver en professionel behandler, der ved, hvordan der skal hjælpes.

Ingen leder kan alt, men at være en konfliktsky og ubeslutsom ledertype skaber frustrerede medarbejdere, dårlige resultater og større personaleomsætning.

Så for dig som er leder… det er tid til selvrefleksion!

Siger du din mening, også når den ikke vinder en popularitetskonkurrence, eller synes du, det er rigtig svært at tale med dine medarbejdere, når du ved, at de vil være imod dig, eller det du siger? Eller dropper du helt at sige noget og håber, at ’det’ går over?

Har du behov for at blive mere tydelig i din kommunikation og for at føle dig helt ok, når du er mere tydelig, – så søg professionel hjælp, så du kan lære at hvile i, hvem du er, hvad du står for og at være komfortabel med at være dig!

Du ved det med garanti godt selv inderst inde, hvis du har brug for at ændre din ledelsesstil.

Gør noget ved det. Bliv en bedre leder. Lige NU er et godt tidspunkt.

Actions make things happen!

De bedste hilsner

Annette Larsen

Kompetenceudvikler

Erhvervscoach

Sparringspartner

Relationsterapeut

al@basicleadership.dk

www.basicleadership.dk

Telefon 41 42 35 02