Ejerskabsfølelse skaber stærke resultater. 

Indflydelse og medbestemmelse, ansvar og kompetencer… når disse parametre forenes og indgår i medarbejderes arbejdsdag, skabes der grobund for engagement og innovation hos medarbejderne. Og trivsel.

Morten er en leder, der for længst har erfaret og lært, hvad der er vigtigt for hans medarbejdere. Hvad der skal til for, at de opretholder deres motivation for at løse arbejdsopgaverne på den mest optimale og kvalificerede måde.

Han er leder for en afdeling med højteknologisk udstyr. Der står for rigtig mange millioner kroner rundt om i den store hal. Nye maskiner og nye computere udgør et skælvende investeringssats.

Investerings’festen’ tog sin begyndelse for små to år siden, hvor flere af de gamle maskiners leasingaftaler skulle forhandles og evt. fornys.

Morten syntes, leasingaftalerne var for dyre, for besværlige og ikke mindst for langvarige. Derfor var han gået til chefen, Per, og foreslået ham, at de næste gang, der skulle skiftes ud, – og det var NU, skulle købe maskinerne.

En lang historie kort, så endte det med, at maskiner, computere og det nyeste software og højteknologiske udstyr, virksomheden nogen sinde havde investeret i, – nu befandt sig inde i hallen. Om de var stolte… oh yeah!

Morten er drevet af resultater.

Det samme er hans dygtige team af medarbejdere. De vil have udfordringer, indflydelse og ansvar.

Det er ikke raketvidenskab, at når  medarbejdere har og føler ejerskab for arbejdspladsens opgaver og løsninger, så blomstrer og udfoldes deres potentialer.

De føler arbejdsglæde, og hvis der, som i Mortens afdeling, er en flad ledelsesstruktur, så kan der tages action på nye input og idéer i et omfang og tempo, som giver en særlig dynamik i afdelingen.

Der laves kvalitetsprodukter og skabes resultater i højt tempo. Hver dag.

Et teams’ arbejde hen mod et mål indeholder samarbejde, engagement og videndeling. Og holdånd. Udbyttet er produkter til slutbrugeren, der vidner om effektivitet, innovation og kvalitet i opgaveløsningen.

Det oser af godt og målrettet arbejde. Af fokus. Af handlekraft. Af stolthed og af lyst til at yde.

Det booster medarbejdernes motivation at være medbestemmende, fordi det bl.a. udvikler og udfordrer deres konkurrenceevne og vinderinstinkt.

Det ligger dybt i mennesker, at de gerne vil vinde. Skabe de bedste resultater. Være hurtigere og smartere end konkurrenterne. Være forrest. Dem, de andre ser op til, fordi de er de bedste.

For lige som lederen Morten elsker at skabe resultater, så gør det samme sig gældende for hans medarbejdere.

Alle mennesker vil se resultater af deres indsats.

Derfor er det super vigtigt, at du som leder har øje for og ved (så vidt det er muligt), hvordan og hvor meget hver enkelt medarbejder bidrager til det endelige produkt og både anerkender slutresultatet, men også processen og indsatsen på vejen derhen.

For de medarbejdere, der har en funktion midtvejs i produktionen/processen, er det vigtigt at kende slutresultatet og vide, at det han/hun har bidraget med, er uundværligt.

Når mennesker lykkes med noget vigtigt, og belønnes for det i ord og handlinger, så udløses lykkehormonet dopamin i hjernen, hvilket opleves som en skøn følelse af velvære og succes. Både mentalt og fysisk.

Dopaminens virkning giver medarbejderne lyst til at ville have mere succes og opnå mere belønning. Det er helt basic.

Ledere kan gøre nytte af dette behov hos medarbejderne og holde motivationen høj hos dem ved at give ærlig og fortjent ros, påskønnelse og anerkendelse.

Morten er blevet rigtig god til at se sine medarbejderes potentialer. Ligeledes er han blevet rigtig god til relationsarbejde, dvs. at kende sine medarbejdere som mennesker med hver deres personlighed og stil, og at afkode, hvad de har behov for hver især for at trives bedst muligt.

Det er din opgave som leder at anerkende dine medarbejderes behov for at ville lykkes og dermed muligheden for belønning. Det kræver, at du kender dine medarbejdere og ved, hvad de kan, og at du kan se og udvikle deres potentialer.

Dermed stimulerer du deres ansvarsfølelse og lysten til ejerskab – og du medvirker til deres fortsatte motivation til at yde deres bedste.

Således skaber I sammen de bedste og stærkeste resultater. I en vekselvirkning mellem indsats og belønning.

Det kræver mod af dig som leder at kunne slippe kontrollen og styringen så meget, at dine dygtige medarbejdere kan få lov rigtigt at træde i karaktér. Der vil sikkert være bump og fejltagelser på vejen, men hvor der er læring, sker der også fejltagelser – og dem kan man lære en masse af.

Rigtig godt nytår 2019. 

De bedste hilsner
Annette Larsen

Kompetenceudvikler

Erhvervscoach

Sparringspartner

Relationsterapeut

al@basicleadership.dk

www.basicleadership.dk

Telefon 41 42 35 02