Er din hjerne af plastik?

Nej, det er den naturligvis ikke, men den ER plastisk (tænk hvad et ’s’ kan betyde af forskel).

Din hjerne er plastisk.

Det vil sige, at din hjerne er foranderlig, den kan ændre og udvikle sig, og det gør den. Fra din fødsel – til ophør af dit liv.

Når du fylder nye input og læring i den, ændrer strukturerne i hjernen sig. Det sker helt fysisk. Hvis du tog ’låget’ af, ville du kunne kigge ned i hjernen og observere nye spor, som er lig med det nye, der er kommet til. Eller, at et spor er blevet mindre, fordi noget ikke er gældende mere.

F.eks. hvis vi i Danmark overgik fra Kroner til Euro, så ville Kroner-sporet i hjernen gå fra kæmpestor 6-sporet motorvej til en lille bitte skovsti, fordi du ikke tænker på Kroner mere, men er meget mere optaget af Euro = Det du nu har brug for.

I det hele taget er din hjerne mest optaget af, at du overlever. Ikke hvordan du overlever, men AT du overlever.

Som helt små er det selvfølgelig essentielt for vores overlevelse, at vi hurtigst muligt tilegner os færdigheder, som gør os i stand til at overleve.

Hvad du så, følte og oplevede, da du var spæd og lille barn påvirker dig stadig den dag i dag. Nu. Altid.

Du vil for altid være præget på positiv og negativ vis af dine tidligste oplevelser, og hvordan du opfattede dem. Det er et vilkår for alle mennesker.

De fleste børn i Danmark har formentlig flest af de positive oplevelser, men det er de negative, der får mest opmærksomhed, fordi det er dem, der gør ondt, føles uretfærdige og sender vores tanker på offer-kurs. Langt ind i vores voksenliv. Det er synd for mig at … Hvis bare jeg ikke var så uheldig altid…, Tarveligt at gøre forskel på mig og…, Hvis bare xxx, så ville jeg yyy… Det burde være mig, der blev forfremmet…

Vores psykiske og mentale evne til at håndtere vores forskellige muligheder og situationer i livet, er med til at definere os som mennesker.

Nogle mennesker er kendte for deres gode humør og deres optimisme, – andre for det modsatte.

Din adfærd og dine reaktioner afhænger bl.a. af, hvad du så din mor og far (eller andre primære omsorgspersoner) gøre, da du var helt lille. Helt fra dengang du ikke havde et verbalt sprog at kommunikere med.

Dengang var din hjerne hyper plastisk, – nu er den bare plastisk. Indlæringsevnen er på sit højeste i de første ca. fem leveår, men du lærer så længe, du lever.

Du bruger stadig, på et ubevidst plan, de strategier, der blev brugt i dit barndomshjem, uanset om disse fungerer godt eller dårligt, fordi det er dem din hjerne kender og genbruger.

Hvad skal du så bruge denne information om din plastiske hjerne til?…

Det er jo trods alt nogen år siden, du var så lille, at du ikke havde et verbalt sprog at gøre godt med, og der er da også kanaliseret en del viden ind under kasketten siden da.

Det er klart. Ellers var du slet ikke i stand til at læse denne artikel.

Men måske – kun måske – har du nogle uhensigtsmæssige mønstre og automatiske tanker, du egentlig gerne vil af med.

Negative tanker og overbevisninger har du mulighed for at ændre fordi, din hjerne er plastisk. Hjernen kan både lave nye spor og minimere eller slette gamle spor.

Negative tanker kunne være…

F.eks. bullshit som:

* Jeg er ikke god nok
* Jeg er ikke værd at elske, eller være sammen med
* Bare de ikke opdager, jeg slet ikke er så dygtig, som de tror
* Jeg skal blive vred for at blive hørt
* Alle de andre er meget dygtigere end mig
* Der er ingen, der regner mig for noget
* Nu er jeg fandeme en klovn igen
* De andre er nogle idioter

Eller den karmuflerede frygt:

* Jeg gider ikke / jeg har ikke lyst
* Jeg har ikke tid, råd, ressourcer til…
* Det passer sikkert ikke så godt for dem lige nu…
* Det tror jeg ikke, de vil købe (af mig)
* Hvorfor skulle nogen høre min mening?
* Det jeg vil, interesserer da ingen
* Jeg har slet ikke lyst til at deltage
* Der er ingen, der kan bruge mig

Hvis du vil have nye automatiske tankegange af den positive og power-fulde slags samt nye strategier til færre konflikter og en bedre hverdag, både privat og arbejdsmæssigt, tja… så er det faktisk muligt.

Ved hjælp af professionel sparring kan du få øje på og udrydde ærgerlige og destruktive automatiske tankegange. De tankegange, der i en vis udstrækning, gør dit liv og arbejdsliv besværligt og fylder dig med crap og dårligt selvværd.

Når du søger professionel hjælp, er du godt på vej til et lettere og mere frit liv, fordi du lærer at sætte en stopper for mange af dine negative tanker. Jeg hjælper dig gerne i din proces.

Det bliver IKKE et quick-fix!

Det bliver ikke nødvendigvis nemt, men det bliver det hele værd.

Arbejdet med stille og roligt at afdække, hvad der ikke fungerer og at aflære negativ adfærd og negative mønstre er berigende og udbyttet overvældende. Der åbner sig en ny verden af muligheder.

Så hurra for den plastiske hjerne, der er klar til forandring – hele livet.

Det lyder fantastisk, og det er det også.

Måske ses vi. Du skal være velkommen

De bedste hilsner

Annette Larsen

Kompetenceudvikler

Erhvervscoach,

Sparringspartner,

Relationsterapeut

al@basicleadership.dk

www.basicleadership.dk

Telefon 41 42 35 02