Lederudvikling

Bliv en tydeligere leder, skab bedre resultater, mere arbejdsglæde og bedre samarbejde. Se resultaterne af din succes på bundlinjen.

Læs mere

Kurser/Foredrag

Book en kursusdag eller et foredrag om:
* Bedre kommunikation (Transaktionsanalyse)
* Coaching i ledelse
* Arbejdsglæde og trivsel
* Vær en tydelig leder

Læs mere

Transaktionsanalyse (kommunikationsmodel)

Bliv bedre til at:
* Sige din mening
* Stå fast på din holdning
* Forstå andre menneskers adfærd og kommunikation
* Give endnu bedre service til kunderne
* Håndtere kritik
Transaktions-analyse-modellen hjælper os til at kommunikere mere tydeligt med hinanden.

Tips & Tricks

Hver den 1. i en måned kommer der nye tips & tricks til din daglige ledelse.

Læs mere

BasicLeadership tilbyder:

Individuelle lederudviklingsforløb

Stå stærkere i dit lederskab – med både hjerne og hjerte på rette sted.

Kursusforløb i Grundlæggende Ledelse, 4 moduler  (I alt 6 enkeltstående dage)

Få masser af viden og redskaber til at håndtere din daglige ledelse og bliv en endnu tydeligere og mere effektiv leder.

Fortrolige samtaler og sparring med ledere

Det kan være ensomt at være leder, og ofte kan du ikke dele dine bekymringer, udfordringer eller nyeste idéer med nogen – det kan du med mig som din ledercoach.

Ledernetværk

Ledere har ofte nogenlunde de samme dilemmaer og udfordringer og har stor gavn af sparring og erfaringsudveksling. Jeg sørger for, at I finder hinanden.