Stop dårlig kommunikation og lær de effektive og lette værktøjer til bedre samtaler. 

Lederudvikling

Bliv en tydeligere leder, skab bedre resultater, mere arbejdsglæde og bedre samarbejde. Se resultaterne af din succes på bundlinjen.

Læs mere

Kurser/Foredrag

Jeg holder kurser og foredrag om forskellige emner, som er med til at højne dine kvaliteter som leder. F.eks. om Leder-Medarbejderroller, Coaching i ledelse, Transaktionsanalyse (kommunikationsmodel), Vær en tydelig leder osv. osv.

Læs mere

Transaktionsanalyse (kommunikationsmodel)

Jeg er ekspert i kommunikations modellen Transaktionsanalyse, der bidrager til at analysere vores samtaler med hinanden – og giver input til, hvordan vi kan ændre vores egne mønstre og adfærd, hvis vi selv ønsker det. Transaktionsanalysemodellen hjælper os til at have bedre samtaler ved at ‘løfte’ niveauet, og vide udfra hvilke tilstande, vi selv og den anden taler.

Tips & Tricks

Hver den 1. i en måned kommer der nye tips & tricks til din daglige ledelse.

Læs mere

BasicLeadership tilbyder:

Individuelle lederudviklingsforløb

Stå stærkere i dit lederskab – med både hjerne og hjerte på rette sted.

Kursusforløb i Grundlæggende Ledelse, 4 moduler  (I alt 6 enkeltstående dage)

Få masser af viden og redskaber til at håndtere din daglige ledelse og bliv en endnu tydeligere og mere effektiv leder.

Fortrolige samtaler og sparring med ledere

Det kan være ensomt at være leder, og ofte kan du ikke dele dine bekymringer, udfordringer eller nyeste idéer med nogen – det kan du med mig som din ledercoach.

Ledernetværk

Ledere har ofte nogenlunde de samme dilemmaer og udfordringer og har stor gavn af sparring og erfaringsudveksling. Jeg sørger for, at I finder hinanden.